Website Banner
     
  Travel
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
 
 
 
     
 
 
 
     
 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
 
     
     
 
 
 
     
 
น้ำตกพรหมโลก ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี น้ำตกพรหมโลกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีชั้นน้ำตกประมาณ 50 ชั้น เปิดบริการให้ท่องเที่ยวได้เพียง 4 ชั้น คือ หนานวังน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้ายและ ในปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร." และ "ส.ก." ไว้ที่หน้าผาน้ำตกชั้นที่ 1 (หนานวังน้ำวน)
 
     
     
 
 
 
     
  บ้านคีรีวง หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ในวงล้อม ของภูเขา ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีจุดเด่น คือ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า 300 ปี มีน้ำตกที่สวยงาม มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน มีกลุ่มเกษตรแบบ สวนสมรมให้เยี่ยมชม และมีกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท๊อปให้เลือกซื้อกันด้วย  
     
     
 
 
     
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๓๔ เกิดจากเทือกเขาลำโรม เขาปากแพรกและเขาโยง สูง 7 ชั้น ชั้นที่ 1 สูง 30 เมตร เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นกระแสน้ำที่รวมกันเป็นเกลียวเชือกสีขาวเส้นมหึมา ตกจากหน้าผาที่สูงชันสู่เบื้องล่างที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาด 20 x 30 เมตร ลึก 10–15 เมตร บริเวณที่น้ำตกลงมาเป็นกระแสน้ำวนอันตราย มีน้ำไหลตลอดปี  
     
     
 
 
 
     
  ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการเกิดวาตะภัยครั้งใหญ่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2505 มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ลักษณะของชายหาดปากพนังเป็นชายหาดสีขาวเหยียดไปตามชายฝั่งทะเล มีแหลมตะลุมพุกเป็นแหลมทรายยาวเรียวยื่นไปในอ่าวไทย มีพื้นที่ติดกับพื้นดินบริเวณตอนบนของอำเภอปากพนัง และ ขณะนี้แหลมตะลุมพุกได้ขยายแนวยาวดูสวยงามมีเปลือกหอยต่าง ๆ อยู่มาก  
     
 
     
     
   
     
   
     
 
ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม
 
 
  ระดับโรงแรม
 
  ห้องพัก จำนวน 66 ห้อง
  ห้องพักกว้าง พร้อมระเบียงและสิ่งอำนวย
  ความสะดวกได้บรรยากาศรีสอร์ท
  สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
 
  ▪ กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช
  ▪ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  ▪ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
  ▪ หาดหินงาม
  ▪ หาดทรายแก้ว
        
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ข้อมูลเพิ่มเติม »
 
 
     
       
  Copyright © 2014 Chawladahotel.com. All rights reserved.
 
Current Pageid = 157